Behovet for råstoffer til bygge- og anlægsarbejder er støt stigende, specielt i forbindelse med kommende større anlægsprojekter (vejprojekter). Alene i Region Midtjylland er behovet for råstoffer i størrelsesordenen 10 mio m3 pr. år.

Potentielle områder for kommende råstofindvinding er udpeget af Regionerne i Råstofplan 2008. Planerne revideres hvert 4. år og nye områder vil kunne komme i betragtning. Måske ligger du i et område der er rig på råstoffer.

En råstofundersøgelse udført af 4AP-Geoteknik A/S omfatter et antal prøveboringer til fastlægelse af omfanget af råstofferne. Der udtages jordprøver til videre analyse i laboratoriet, hvor kvaliteten af råstofferne bestemmes. Arbejderne afsluttes med en rapport.