I bygge- og anlægssektoren foretages omfattende jordarbejder, såvel af genanvendte som tilkørte materialer.

Der indbygges råjord og tilkørte sand- og grusmaterialer i kloakrender (typisk under vejanlæg) samt opbygges sandpuder hvor der efterfølgende skal bygges.

Under lossepladser indbygges lermembraner for at undgå uhensigtsmæssig nedsivning.

I alle tilfælde er det af stor betydning, at indbyggede materialer er velkomprimerede eller tilstrækkeligt lejrede, og dermed velegnede som underbund for det aktuelle projekt.

En komprimeringskontrol/lejringskontrol udført af 4AP-Geoteknik A/S omfatter målinger af materialernes komprimeringsgrad/e-modul ved isotopsondemetoden eller ved statiske pladebelastningsforsøg.

Arbejderne afsluttes med et notat med resultater og anbefalinger.