Den første fase i et hvert projekt vil omhandle de geotekniske forhold. Her er det essentielt med en viden og erfaring inden for netop Geoteknik. En rigtig start på funderingsprojektet er afgørende for den videre udførelse af byggeri/anlæg. Styring af et projekt er vigtigt for tid og økonomi. 4AP træder ind i den styrende rolle og sikrer nødvendig dokumentation på projektet, afholdelse af møder til opfølgning og fremdrift på projektet, både i designfasen og i udførelsen.

Vi har en stor viden inden for juridiske forhold i forbindelse med anlægsprojektet i design- og udførelsesfasen. Den viden sættes i anvendelse for at sikre de økonomiske forhold på projektet.