4AP-Geoteknik A/S råder over et fuldudstyret laboratorium til udførelse af tradiotionelle geotekniske og vejtekniske rutineforsøg.

Jordprøver fra de geotekniske jordbundsundersøgelser bedømmes af geolog.

Det naturlige vandindhold i jordprøverne bestemmes ved nedtørring (105 grader) i varmeskab.

Kornstørrelsesanalyser på sand og grus gennemføres i sigtesøjlen og kornkurven optegnes. Kornkurven for materiale <0,06mm bestemmes ved hydrometeranalyse (slemmeanalyse). Aflejringernes organiske indhold fastlægges ved glødetabsbestemmelse i glødeovn (800 grader). I grovlaboratoriet gennemføres indstampningsforsøg (standard eller modificeret) proctor. I laboratoriet udføres endvidere plasticitetsforsøg, kapillaritetsforsøg, løs/fast lejring, SE-analyser m.m.