Fundamentskonstruktioner i bygge- og anlægssektoren skal optimeres ved en gennemførelse af geotekniske beregninger.

Der gennemføres beregninger til sikkerhed mod brud, stabilitet og deformationer (sætninger).

Omkostningerne til gennemførelse af omhyggelige beregninger vil i de fleste tilfælde medføre en besparelse i det samlede byggeregnskab.

Geotekniske beregninger udført af 4AP-Geoteknik A/S gennemføres efter gældende regler og normgrundlag.

Arbejderne afsluttes med en geoteknisk projekteringsrapport, der danner udgangspunkt for den praktiske gennemførelse af arbejderne.