Virksomheden råder over udstyr (GPS Trimble R8), der meget præcist, dvs. indenfor få centimeters nøjagtighed, kan opmåle højder på boringer, terræn, eksisterende bygninger/konstruktioner m.m.

Udstyret kan med fordel inddrages i større byggesager, eller hvor der træffes væsentlige terrænvariationer.

Opmålingen skal ses som et supplement til boringerne, hvorved et mere entydigt billede af omfanget af jordarbejderne kan fastlægges.