4AP-Geoteknik A/S råder over fuldtudstyrede service-vogne, der anvendes til en række kontrolopgaver.

Udstyret danner grundlag for udførelse af såvel geoteknisk kontrol af jordarternes art og sammensætning som registrering af de styrke- og deformationsmæssige egenskaber ved vingeforsøg, rammesonderinger m.m.

Denne klassificering kan gennemføres til større dybde.

Udover materiel til de geotekniske kontroller omfatter udstyret tillige det nødvendige vejtekniske udstyr, der anvendes i forbindelse med kvalitetssikringsarbejder ved vejbygning.

Her nævnes isotopsonde, statisk pladebelastningsudstyr m.m.

Geotekniske håndboringer kan tillige gennemføres med servicevognens udstyr.

Servicevognene indeholder det nødvendige udstyr til udtagning af miljøprøver med henblik på nærmere undersøgelse på akkrediteret laboratorium.