Der stilles stadig større krav til
håndtering af overskudsjord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

Jordens “renhed” eller “forureningsniveau” skal dokumenteres, før en jordflytning kan igangsættes.

En jordklassifikation udført af 4AP-Geoteknik A/S omfatter kontakt til miljømyndigheder, udtagning af jordprøver til analyse, samt et kortfattet notat der kan anvendes som grundlag for jordflytningen.