4AP-Geoteknik blev grundlagt i 1978 af fire studiekammerater der benævnte sig “4 Ansvarlige Partnere” – deraf navnet 4AP.

Virksomheden opstod som en afdeling i et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med at den første norm for fundering (DS415, 1977) udkom i 1978.
I 1981 forsatte den geotekniske afdeling som en selvstændig virksomhed, under ledelse af civilingeniør Frede Frederiksen, med navnet 4AP-Geoteknik A/S.

Virksomheden er siden 2004 videreført af søskendeparret Peter Frederiksen og Lone Engberg, der begge indgår i den daglige drift.
I marts 2023 blev 4AP en del af den engelsk baserede virksomhed RSK Group, der på denne vis signalerede ekspansion ind på det nordiske marked.
Med udgangspunkt i Hadsten har virksomheden sit primære forretningsområde i Jylland, men opererer også på Fyn, Sjælland og i de nærmeste nabolande.

Vor vision er at udarbejde produkter af høj kvalitet, der tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov.
Vort markedsgrundlag spænder fra private til alle typer erhvervskunder med vidt forskellige indgange til projekterne.

Udgangspunktet for vore geotekniske undersøgelser og projekteringer vil dog naturligt være det gældende normgrundlag (Eurocode 7), der primo januar 2009 erstattede DS415, Norm for fundering fra 1998.